• Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  The coffee deliverer. One of the very few citties where one can order an espresso by phone. Via dei Tribunali.
  Dostawca kawy. To jedno z nielicznch miast gdzie wciąż można po prostu zadzwonić po espresso. Via dei Tribunali.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  Whose's this neighborhood? Any doubts??  Sorrento.
  No i do kogo należy ta dzielnica? Jakieś wątpliwości??  Sorrento.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  The still life with a smoker. Every cul-de-sac has its own history and its own saints patrons. Via S.Nicola dei Caserti.
  Martwa natura z palaczem. Każdy zaułek ma swoją własną historię i swoich świętych patronów Via s.Nicola dei Caserti.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  The neapolitan machismo. Every saturady the Porta Nolana market is filled with men buying frutti di mare.
  Neapolitańska wersja maczyzmu. W każdą sobotę bazar przy Porta Nolana zapełniają mężczyźni kupujący frutti di mare.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  The feminine discretion. Via Toledo, Naples.
  Kobieca dyskrecja. Via Toledo, Neapol.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  "The innocent victims of MOB". Every year dozens of accidental victims fall from the hands of criminals. Piazza del Plebiscito, Naples.
  "Niewinne ofiary przestępczości". Każdego roku dziesiątki przypadkowych śmierci. Piazza del Plebiscito, Neapol.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  Intergenerational relay. The worker's club is an asylum for card players for many decades. Sorrento.
  Sztafeta międzypokoleniowa. Klub robotniczy od wielu już dekad jest schronieniem dla miłośników partyjki. Sorrento.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  The second religion of Neapolitans. Historical center of the city. Naples.
  Druga religia Neapolitańczyków. Starówka. Neapol.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  Sweet moment in the metro. Underneath of Naples.
  Słodkie chwile w metrze. Pod (!) Neapolem. 

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  A contemporary fisherman is not barefoot and ragged any more. Sorrento.
  Współczesny rybak nie jest już bosonogim obdartusem. Sorrento.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples Sorrento

  The dance of the palms and pizzaiolo - the quintessence of Naples bay. Via S.Cesareo, Sorrento.
  Roztańczone dłonie i pizzaiolo - kwintesencja Zatoki Neapolitańskiej. Via S.Cesareo, Sorrento.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  The Forcella Str. Naples.
  Ulica Forcella. Neapol.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  Piazza Dante, Naples.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  Happy Italian family in the Capodimonte park. Naples.
  Szczęśliwa rodzinka w parku Capodimonte. Neapol.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  The rubber band jumping game. Gypsies camp. Naples
  Gra w gumę w cygańskim obozowisku. Neapol.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  Rich in faith and untroubled. Gypsies camp. Naples.
  Bogaci w wierze i beztroscy. Romskie obozowisko. Neapol

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  Curiosity and conspiration. Naples.
  Ciekawość i konspiracja. Neapol.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  The commuters. Circumvesuviana Railway. Naples
  W drodze do pracy. Kolej podmiejska Circumvesuviana. Neapol.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  "I will miss you". Central Railway station, Naples.
  "Będę tęsknił". Dworzec Centralny, Neapol.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  The best clams seller in Porta Nolana market. Naples.
  Najlepszy sprzedawca mięczaków na całym rynku Porta Nolana. Neapol.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  The ball-headed. Piazza del Plebiscito, Naples.
  Piłkogłowy. Piazza del Plebiscito, Neapol.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  The male elements. Sorrento.
  Męskie żywioły. Sorrento.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  The family vehicle. Piazza Municipio, Naples.
  Pojazd rodzinny. Piazza Municipio, Neapol.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  The tipical fastfood - tripe. Choppedd, salted, served in piece of paper. Quartiere Spagnolo, Naples.
  Regionalny fastfood - flaczki. Posiekane, posolone, podawane na kawałku papieru. Quartiere Spagnolo, Neapol.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  Scooters - the best mode of transportation. Naples.
  Skutery - najskuteczniejszy środek transportu. Neapol.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  The street moment. Via Toledo, Naples.
  Uliczny moment. Via Toledo, Neapol.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  The people do live in the shadow of history. Piazza del Plebiscito, Naples.
  Ludzie rzeczywiście żyją tu w cieniu historii. Piazza del Plebiscito, Neapol.

 • Włochy Italia Italy Neapol Napoli Naples

  The pizza yawner. Or tenor... Via dei Tribunali, Naples.
  Ziewacz pizzylijski. Albo tenor... Via dei Tribunali, Neapol.

816